CD Angermünde Orgelmusik des 16. bis 18. Jhd

Orgelmusik des 16. bis 18. Jahrhunderts

Girolamo Frscobaldi, Pablo Bruna, Samuel Scheidt, Henry Heron, Jean Dandrieu ·  Johann Sebastian Bach

COPRODUKTION ZDF BERLIN & SOHBI TOKIO/JAPAN

CD Europäische Orgellandschaften Wagner-Orgel Angermünde

Europäische Orgellandschaften


Famous European Organs


Nikolaus Bruhns, Johann Pachelbel, Jean Dandrieu, Louis Claude Daquin und Johann Sebastian Bach

COPRODUKTION ZDF/DS-KULTUR BERLIN & CAPRICCIO

CD Weihnachtliche Orgelmusik zur Christnacht Angermünde

Weihnachtliche Orgelmusik
zur Christnacht

Samuel Scheidt, Johann Pachelbel, Louis Marchand, Jean Dandrieu, Louis Claude Daquin, Wolfgang Amadeus Mozart und Johann Sebastian Bach

URSINA MOTETTE